Oppdatering lån/ CTG

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har opptatt et lån fra aksjonærer på NOK 750.000. Lånet er ment å dekke kostnader ut 2016 for å kunne holde Nordic Petroleum AS på et minimum aktivitetsnivå. Tidligere og nye lån er samlet i et lån slik at totalt utestående lån er ca NOK 4,5millioner. Samtlige lån er konvertible.

Det foregår fortsatt samtaler med CTG om gjennomføring av avtalen om kjøp av 100% av Chard med oppgjør i CTG aksjer. CTG har imidlertid interne forhold bl.a. relatert til sin kontraktspartner SEAB som må ordnes opp i før en endelig avtale kan inngåes. CTG kan ikke på det nåværende tidspunkt gi noen fast dato for når slik avklaring er forventet, men det antas at det vil være snakk om noen uker. Låneopptaket gir Nordic Petroleum AS muligheten til å avvente en avklaring.