Refinansiering

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 29.12.2015. Det er en pågående god dialog mellom selskapet og Athabasca Resources Ltd. Partene er innstilt på å komme til en løsning om salg av Chard-lisensen, men det er usikkert når en slik løsning kan være på plass. Athabasca Resources Ltd. og dets morselskap er forsinket i sin kapitalinnhenting blant annet som et resultat av vanskelige markedsforhold. Athabasca Resources Ltd. ønsker også å reforhandle noen av betingelsene for overtagelse.

På bakgrunn av dette har selskapet henvendt seg til samtlige aksjonærer og långivere med et forslag om refinansiering av de løpende konvertible lånene samt noe ny kapital for å kunne holde selskapets lisenser i ‘good standing’ i tiden som kommer. Selskapet har redusert sin virksomhet til et absolutt minimum.