Oppdatering avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 1.12.2015 hvor man opplyste at man var i dialog med selskapets långivere på bakgrunn av utsettelsen av gjennomføringen av avtalen med Athabasca. Styret har fremmet et forslag som samtlige kreditorer har akseptert. Det pågår en dialog med Athabasca Resources Ltd. om gjennomføring av avtalen om Chard-lisensen og denne vil fortsette rett over nyttår. Noteringen på AIM i London er fortsatt planlagt tidlig første kvartal 2016.