Utskillelse av konvensjonell olje og gass virksomhet i eget selskap

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har besluttet å skille ut forretningsområdet konvensjonell olje og gassproduksjon i eget selskap Nordcon Oil & Gas AS. Dette er i tråd med styrets tidligere beslutning om å engasjere seg i konvensjonell olje og gass, noe som det også ble redegjort for på siste generalforsamling. Gitt utsettelsen av gjennomføringen av Nordic Petroleums avtale med Athabasca Resources Ltd. for deler av Chard-lisensen, vil finansiering av nye konvensjonelle muligheter, som er under bearbeiding og utvikling, måtte skje gjennom Nordcon Oil & Gas AS.

Avtaleverket for datterselskapets første prosjektet er i prinsippet på plass basert på en inngått intensjonsavtale med eksklusivitet. Det gjenstår å verifisere oppgitte produksjonsvolumer, reserver og ressurser. Det vises for øvrig til selskapet melding av 13. mai 2015.

Som et ledd i utskillelse av forretningsområdet konvensjonell olje og gass i Nordcon Oil & Gas AS vil det bli gjennomført en tegningsrettsemisjon i Nordcon Oil & Gas AS hvor Nordic Petroleums sine aksjonærer vil få en tegningsrett for hver 200 aksjer man besitter i Nordic Petroleum AS per 21.6.2015. En tegningsrett gir anledning til tegning av en aksje til tegningskurs NOK 1.