Oppdatering Avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. har som tidligere meldt inngått en Sales and Purchase Agreement med Athabasca Resources Ltd. (ARL) for Chard-lisensene. ARL opplyser at finansieringsprosessen er igangsatt og forventet fullført i løpet av 6 – 8 uker. Nordic Petroleum AS følger prosessen nøye, men vil være varsom med å komme med meldinger i perioden for ikke å påvirke noteringsverdien av ARL.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)