Oppdatering avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Som tidligere meldt har Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. inngått en Sales and Purchase Agreement med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene. I utgangspunktet skulle Athabasca ha stillet kapital til rådighet for utviklingsprogrammet pr. 31. desember 2014, men på grunn av sterkt fallende oljepris og utfordrende marked for finansiering har partene i fellesskap blitt enige om en utsettelse ut 1. kvartal 2015 i form av en tilleggsavtale. Athabasca forblir kommitert til hovedavtalen og tilleggsavtalen innebærer en økonomisk kompensasjon for utsettelsen.