Oppdatering Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Selskapet kjøpte sommeren 2014 20-25 km 2D seismikk. Denne er reprosessert og tolket. På bakgrunn av dette ble 3 leases postet hos myndighetene for auksjon. Med det prisnivået vi nå har i oljemarkedet er volumene for små for kommersiell utvikling både for olje og gass. På denne bakgrunn har selskapet besluttet å trekke postingen av lisensene for ikke å pådra seg ytterligere forpliktelser. Selskapet vil fortløpende vurdere Carmangay sitt potensiale.