Oppdatering seismikk Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har som tidligere meddelt innkjøpt seismikk over Carmangay lisensen som har vært til reprosessering og tolkning. De foreløpige resultater viser at brønnen 16-25 boret i 2009 som påviste noe hydrokarboner ble boret utenfor strukturen. Den nye foreløpige tolkningen viser at det finnes en struktur på nordvestre delen av lisensen i samme horisont hvor olje ble påtruffet i brønn 16-25. Informasjon fra brønn 16-25 har vært nyttig i prosessen, spesielt med tanke på å bekrefte et petroleumssystem samt i migrasjonsmodeller.

Selskapet synes det er svært interessant og vil søke ytterligere seismikk samt undersøke mulighetene for å tilegne seg mer areal. Selskapet anser strukturen man har påtruffet som et prospekt med tilstrekkelig volumer samt risikoprofil til å være egnet for boring. Det kan påpekes at det også er oppdaget prospekter som trolig inneholder gass på lisensen. Gass ble også påtruffet i brønn 16-25 men da i grunne formasjoner. Gass har vært lite interessant i området tidligere grunnet lav gasspris noe som er i ferd med å forandre seg. Det er god infrastruktur i området slik at terskel for at et funn skal være kommersielt er lavt.