Nordic Petroleum AS – Ervervet 100% av Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har tidligere farmet seg inn på Carmangay gjennom boring av en brønn i 2009. En skikkelig konkluderende test ble ikke gjennomført , men logger viste klart potensial for både olje og gass. Nordic Petroleum AS sitt datterselskap Norwegian Oilsands har nå ervervet 100% av lisensen.

Lisensen er på 640 acres (2,6 km2) og varer i 5 år eller så lenge det er produksjon.

Selskapet vil utarbeidet et skikkelig testprogram hvor målet er å kartlegge produksjonspotensial til olje og gassonene (coal bed methane).

Styreleder Per Gunnar Løge kommenterer:

«Vi er svært tilfreds med å nå få 100% av Carmangay. Boring av en brønn på lisensen i 2009 avdekket helt klart et potensial både for olje og gass (coal bed methane) sonene. Testing av brønnen vil avdekke produksjonspotensiale og en vellykket test med kommersielle rater vil kunne gi selskapet relativt rask egen produskjon og cashflow.»

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)