Ny Kontaktinformasjon

posted in: News | 0

I forbindelse med at styret i en interimsperiode har overtatt daglig leders funksjoner, er selskapets kontaktopplysninger og postadresse endret til:

Postadresse:
Nordic Petroleum AS
Postboks 418
NO – 1327 Lysaker

Besøksadresse:
Nordic Petroleum AS
Lysaker Torg 25
NO – 1366 Lysaker