Finansiering /Mercom Oil Sands Plc – Nordic Aquisition Company Ltd.

posted in: Nyheter | 0

Styret har kontaktet utvalgte aksjonærer for å få finansiert planleggingen og forberedelsene av utviklingsprogrammet for Chard-lisensene.Denne finansieringen forutsettes etablert innen 7.12.2012.

Mercom Oil Sands Plc (Mercom) melder at de er blitt kontaktet av Nordic Aquistion Company Ltd. (NAC) vedrørende Chard-lisensene. Hverken Mercom eller NAC har vært i kontakt med Nordic Petroleum AS siden siste melding. Mercom fortsetter å profilere Chard-lisensene på sine hjemmesider til tross for oppfordringen om å endre dette. Nordic Petroleum AS er i konultasjon med sin jurdiske rådgiver om videre skritt mot Mercom.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)