Aksjonærlån

posted in: Nyheter | 0

Styrets henvendelse til utvalgte aksjonærer har resultert i at finansiering av selskapets handlingsplan trolig er på plass. Styret vil i løpet av de nærmeste dager gjennomføre de nødvendige formaliteter. Deretter vil styret starte arbeidet med å gjennomgå ulike scenarier og utvikle en ny forretningsplan for selskapet, som vil bli forelagt aksjonærene for godkjennelse. Det forventes at dette vil kunne skje i løpet av våren 2013.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)