OPPDATERING PÅ SLUTTOPPGJØR MED MERCOM OIL SANDS

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har gitt Mercom Oil Sand Plc. flere utsettelser for sluttoppgjør av salgs- og kjøpsavtalen. Den siste utvidelsen utløp 31. oktober 2012. Mercom Oil Sands Plc. har bedt om en ytterligere forlengelse, og ble tilbudt en forlengelse og avtale med ulike alternativer. Tilbudet ble gitt med en akseptfrist fredag 9. november 16:00 CET. Mercom Oil Sands Plc har unnlatt å svare på tilbudet innen fristen. Mercom Oil Sands Plc er dermed i mislighold av kontrakten. Nordic Petroleum AS og dets datterselskaper vil ta de nødvendige rettslige skritt for å beskytte sin posisjon.

Nordic Petroleum vil umiddelbart iverksette tiltak for å sikre videre fremdrift på Chard prosjektet.

 

Fredrikstad, Norway 12.11.2012

Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as