OPPDATERING PÅ OLJE- OG GASSFUNNET I CARMANGAY SYD AV CALGARY

posted in: Nyheter | 0

I 2009 gjorde Nordic Petroleums Canadiske datterselskap et funn av både olje og gass i sin egenopererte brønn LongCo 16-25-14-22 W4 i området Little Bow og Carmangay i Vulcan County. Den lave gassprisen i Nord-Amerika gjør oljeproduksjon vesentlig mer interessant enn gass, men en påfølgende test ga ikke tilstrekkelig konsentrasjon av olje i den produserte væsken. Styret har nå imidlertid besluttet å gå tilbake til denne brønnen og vurdere en mer omfattende test av potensialet for oljeproduksjon. Det vil bli benyttet en annen teknologi enn ved siste forsøk, og om dette er vellykket vil det være mulig å igangsette en begrenset kommersiell produksjon av olje.

Det planlegges følgelig en ny test av produksjonsegenskapene og –potensialet i sandsten formasjonene på ca 1420 meters dyp. Denne gangen vil man søke å forbedre produksjonsegenskapene ved å lage horisontale forgreninger ut fra borehullet. Det vil bli boret minimum fire 100 meter lange horisontale hull i ulike retninger. Det tilsiktede resultatet er en vesentlig høyere andel olje i den produserte væsken.

Nordic Petroleum, via sitt heleide datterselskap, har en nåværende andel i funnet og brønnen på 40,6%. Partneren Skyway med 24,4% er også positiv til en fornyet test. Zargon Oil & Gas Ltd som lisenshaver har en såkalt Carried Interest med 35% (Se deres aktivitet i Little Bow http://www.zargon.ca/).

Operatør for prosjektet er vårt heleide selskap Norwegian Petroleum Inc. og prosjektet vil kreve ca 6 måneders tid for gjennomførelse fra søknad og godkjenning ovenfor myndighetene til det er gjennomført Q2 2012.

Vi vurderer foreløpig prosjektet til å ha en brutto verdi i størrelsesorden CAD 6 – 10 mill på 100% basis ved suksess og forventet produksjon. Dette baseres på markedsverdien av den forventede produksjonen. Investeringskostnaden er beregnet til CAD 0,5 mill. På det grunnlaget vurderer vi ulike finansieringsmodeller som også kan innebære endringer i eierforhold.

Så snart det er nyheter kommer vi tilbake med ny melding.

Fredrikstad, Norway 04.10.2011
Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as