POPLAR-AVTALEN FORKASTES

posted in: Nyheter | 0

Poplar Creek Resources har meddelt ønske om å kansellere MOU-avtalen fra 14. juli 2010. Bakgrunnen gitt er at de ikke klarer å reise tilstrekkelig med kapital i forhold til forutsetningene i avtalen, videre forpliktelser i utviklingen av Chard, og sine forpliktelser i sitt eksisterende eierskap. Noen grundig evalueringsstudie som motstrider DeGolyer & MacNaughton har altså ikke blitt bestilt og utført av en tredjepart. 

Partene er derfor kommet til enighet om å ikke fortsette forhandlinger om en endelig avtale basert på MOU-avtalen. Poplar har samtidig meddelt at de er åpne for andre løsninger for å sikre videre samarbeid som kan styrke begge selskap.

I lys av den senere tids oppgang i oljeprisen og økende interesse for oljesand og oljesands-lisenser fra en rekke oljeselskaper fremstår ikke lenger avtalen med Poplar Creek Resources som spesielt attraktiv. Nordic Petroleums styre og ledelse er derfor ikke skuffet over at Poplar Creek Resources nå har terminert avtalen.

Nordic Petroleum har merket interesse for Chard feltet fra flere oljeselskaper derav også større oljeselskaper. Nordic Petroleum sitt styre vil jobbe videre med å gjennomføre en kjerneboringsprogram på Chard i løpet av 1. kvartal 2011, som vil bli finansiert av egenkapital og øvrige midler. Det er styret og ledelsens klare oppfatning at dette programmet kan betraktelig øke verdien på Chard-feltet. Dermed vil også aksjonærverdiene i Nordic Petroleum stige tilsvarende.

Styret vil meddele aksjonærene så snart man har nyheter å melde.   

Fredrikstad, Norway 01. november 2010
 
Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as