VELLYKKET RETTET EMISJON

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har nå gjennomført en rettet emisjonen mot eksisterende aksjonærer innenfor de fullmaktsrammer styret allerede har fra selskapets generalforsamling. Emisjonsbeløpet utgjør til sammen kr 3,6 mill. Emisjonen er tegnet til NOK 0,05 pr. aksje.

Selskapet mottok rekordmange tegninger blant selskapets 1300 aksjonærer. Totalt har man fått inn 268 aksjetegninger til selskapet. Styret ser det som både positivt og gledelig at så mange av aksjonærene har deltatt i emisjonen. Dette viser at selskapets aksjonærer både er engasjerte og har tro på selskapet.

Det forestående arbeidsprogrammet på Chard vil bli finansiert ved en såkalt farm-out avtale, en avtale som i tillegg ventes å tilføre selskapet kontanter i størrelsesorden 0,5 millioner CAD. I sum vil dette både gi en utvikling av selskapets verdier og midler til planlegging og tilrettelegging for nye aktiviteter.
Fredrikstad, Norway 30.9.2010
 
Nordic Petroleum AS
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as