Påskenytt fra Nordic Petroleum ASA

posted in: Nyheter | 0

Styret og ledelsen i NOPE venter nå spent på testresultatene fra vår første brønn i provinsen Alberta i Canada. På grunn av en usedvanlig værtype har gjennomføringen av testen blitt noe forskjøvet i tid, men vi har løpende kontakt med vår samarbeidspartner som starter opp igjen så snart været stabiliserer seg.

Vår brønn #1 ligger i Carmangay omkring 8 km fra nærmeste hovedvei og i et område med stor aktivitet innen olje og gass. Etter at testingen er gjennomført vil vi arbeide videre med brønn #1 og våre andre opsjoner i dette meget spennende området. Det dårlige været og midlertidige forsinkelse i prosjektet får ingen konsekvenser for våre andre muligheter i samme område.

Emisjonen som har pågått i det siste, er nå gjennomført, og neste mulighet for våre aksjonærer til å delta i finansieringen av selskapet vil komme når nye brønner skal bores.

Aksjonærer som tegnet seg i emisjon avsluttet pr. 27.3.2009 blir tilskrevet i et eget brev.

Med tegn som tyder på at oljeprisen etter hver skal oppover og en forventning om positive resultater av testingen av brønn #1, er styret optimistisk med hensyn på utviklingen i selskapet den nærmeste tiden.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig God Påske.

Spørsmål eller ønske om mer informasjon, vennligst ta kontakt.

Fredrikstad, Norway 1. april 2009

Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as