Status Skyway prosjektet

posted in: Nyheter | 0

De endelige forberedelser for gjennomføringen av boringen på Skywayprosjektet har nå startet etter at finansene er på plass fra alle parter. Denne uken blir brukt til sluttforhandling av kontrakter og godkjenning av borelisensen i Carmangay samt til kostnadsgodkjennelse fra partene for endelig gjennomføring av prosjektet. Deretter vil endelige kontraktsinngåelser med nødvendige entreprenører bli gjennomført. Det forventes borestart i siste halvdel av februar.

Forsinkelsen i forhold til tidligere annonsert målsetting om borestart 31. januar er knyttet til forhold utenfor vår kontroll, og ikke vært mulig å forsere ytterligere i denne situasjonen. Prosjektet går i hovedsak som planlagt og det er kun snakk om en mindre tidsforskyvning. På en måte ser ledelsen dette som en fordel da kostnadsnivået reduseres og tilgjengelighet av rigger og annet utstyr øker, som følge av markedsutviklingen senere tid. Det har vært fortløpende kontakt med entreprenører siden signering av farm-in avtalen.

Det er tilgang for boring og annen konstruksjonsaktivitet i Carmangay området, som ligger syd av Calgary, året rundt, bortsett fra kortere perioder med ekstreme værforhold.

Ledelsen er optimistisk, og forventer gode produksjonsresultater for den første brønnen. Med kommersielle resultater har vi opsjon for boring av inntil fem tilleggsbrønner på gass og to oljebrønner i området. Opsjonen må utøves innen 30 dager med borestart innen 60 dager.

Selskapet vil fortsatt holde aksjonærene informert under forberedelse og utførelse av brønnen som har strategisk og økonomisk betydning for selskapet.

Calgary, Canada/Fredrikstad, Norway 4.2.2009

Norwegian Petroleum Inc. /Nordic Petroleum ASA

Kontaktperson i denne saken er Arild Tolfsen,
Mobil : +47 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as