Skyway status

posted in: Nyheter | 0

Norwegian Petroleum Inc. well Long Coulee: 100/16-25-014-22W4/00 i Carmangay syd av Calgary foreløpige resultater:

Champion rig # 39 nådde total dybde på 1475 m sist lørdag den 21. Februar 2009. Etter utsirkulering av gass ble det kjørt logger for petrofysiske data. Loggene indikerer betraktelige forekomster av olje og gass. Tolkning av alle data blir nå gjort før testing av de beste soner.

Resultatene indikerer bedre resultat enn det ledelsen forutså.
Informasjon av mer spesifikke resultater vil bli sendt ut så snart strømnings tester er utført.

Calgary, Canada/Fredrikstad,Norway 23. februar 2009

Norwegian Petroleum Inc/ Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as