Skyway status – brønn boret i Carmangay sør for Calgary

posted in: Nyheter | 0

Foreløpig tolkning av brønndata

Etter tolkning av brønndata fra boring og elektrisk logging har nå selskapet besluttet å perforere et intervall på 7,5 m på dybden 1416 – 1423,5 m.

Dette intervallet har best porøsitet og permeabilitet og er oljebærende med mest sannsynlig lettolje. Strømningstester av brønnen vil bli foretatt så snart riggen er flyttet fra lokasjonen tidlig neste uke, slik at vi bør ha resultater i slutten av uke 10.

Selskapet og partnerne i operasjonen er særdeles fornøyd med utførelsen av boring, logging og Norwegian Petroleum Inc’s som operatør i egen forberedelse og ledelse av dette prosjektet. Prosjektet er utført til nå med både kortere estimert tid og lavere enn budsjetterte prosjekt kostnader. I og med at dette er ren olje produksjon, sparer selskapet kostnader og tid for intra felt rørledning og tilkoblings utstyr til hoved-/salgsrørledning i første fase av utviklingen.

Etter testing vil selskapet sette igang evaluering av størrelsen av funnet og eventuelt hvis nødvendig gjennomføre 3D seismiske målinger og undersøkelser.
Planlegging av neste brønn er allerede i gang for boring i den østlige delen av lisensen.

Calgary, Canada/Fredrikstad, Norway 26. februar 2009

Norwegian Petroleum Inc/ Nordic Petroleum ASA

Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål,
Mobile : +47 – 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as