Skyway avtalen er signert. Farm-in på Carmangay med Masters Energy Inc., Calgary

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum ASA har inngått en samarbeidsavtale (Joint Venture JV) med Skyway Resources Inc. som igjen har inngått en Farm-in avtale med Masters Energy Inc., som er rettighetshaver til området. Feltet ligger i Carmangay området, Alberta som er et område rikt på hydrokarboner (gass og olje) beliggende omkring 80 km syd-vest av Calgary. Området kan opereres året rundt. Målet nå er formasjoner med dybder mellom 1600 og 500 m dyp. Det er eksisterende produksjon i omkringliggende felter rundt fra tidligere, samt velutviklet infrastruktur med pipelines til markedene.

Farm-in avtalen mot JV partnerne (Nordic og Skyway) innebærer boring av i første omgang en brønn med opsjon til totalt inntil 6 brønner i produksjonslisensene tilhørende Masters. Joint venture partnerne er berettiget opptjening av 65 % av Farm-in avtalen. Nordic Petroleum sin eierandel vil kunne variere mellom 30-45 % i opptjening og bestemmes ut fra endelig total investering og kostnad mellom JV partnerne. Potensialet er vurdert å være 1-3 MMscf/dag og et antatt reservegrunnlag på omkring 4 Bscf per brønn. Gjennom avtalen har partene sikret seg rett til å bore etter våre estimater inntil 6 brønner. Ytterligere er det også opsjon til å re-komplettere to potensielle olje brønner.

Norwegian Petroleum Inc., som er et heleid datterselskap i konsernet Nordic Petroleum vil stå som operatør for all forberedelse og gjennomføring av utviklingsprogrammet som inkluderer planering av brønn området, boring, fasiliteter og tilknytning til eksisterende rørledning samt salg til markedet.

Forberedende aktiviteter for konstruksjon og boring av den første brønnen og estimert tidsangivelse av såkalt spudding (borestart) er satt til innen 31.01.2009. Selve boringen med testing og komplettering vil ta omtrent et par ukers tid. Deretter skal brønnen sammenkobles med nærmeste pipeline i området som er ca 3 km unna. Endelig tidspunkt for sammenkobling beror på en endelig godkjenning for sammenkobling til pipeline. Dette arbeides det nå med og deretter skal produksjon og salg kunne igangsettes.

Både olje og gass er påvist i området på dybder rundt 650m og 1400-1600m. I første fase er sistnevnte formasjon hovedmålet. Brønner i naboområdene produserer stabile gassmengder fra 500 Mscf til 3,5 MMscf/dag. Brønner her har testet kortsiktig flow helt opp til 7 MMscf/dag. Mao. ser dette svært lovende ut i øyeblikket.

Masters Energy Inc.
Masters Energy Inc. er et Alberta-basert selskap innen kjøp, leting og utvikling av olje og gass virksomhet i vestre del av Canada. Masters’ er et børsnotert selskap ved Toronto Stock Exchange og aksjen handler under symbolet “MSY”.
Geoffrey C. Merritt er administrerende direktør for selskapet.

Link: http://www.mastersenergy.com/

Skyway Resources Inc.
Skyway er et privat aksjeselskap med eiere som deltar med begrenset ansvar. Selskapet er basert i Calgary og investerer i olje og gass produksjon.
Colin Q. Winter er administrerende direktør for selskapet.

Calgary, Canada/Fredrikstad, Norway 07.01.2009

Norwegian Petroleum Inc. /Nordic Petroleum ASA

Kontaktperson i denne saken er Arild Tolfsen,
Mobil : +47 – 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as