EMISJONEN AVSLUTTET – NOK 6 MILL TEGNET

posted in: Nyheter | 0

Til tross for et svært turbulent og utfordrende aksjemarked har nå Nordic Petroleum gjennomført og avsluttet emisjonen til opprinnelig emisjonskurs. Det er kommet inn samlede tegninger på 24 millioner aksjer til NOK 0,25 pr. aksje. Dette innebærer et emisjonsproveny på NOK 6 mill.

Styret vil tildele aksjer i et senere styremøte, og tildelingen skjer i henhold til mottatte tegninger. Deretter blir det sendt ut tildelingsbrev til tegnerne og innbetaling ventes å skje ca 12.12.2008.

Innsidere som har tegnet seg i emisjonen er følgende:

  • Loge Resources AS v/Per Gunnar Løge med 1.600 000 nye aksjer
  • Per Gunnar Løge med 1.200.000 nye aksjer
  • Kjell Øivind Hansen med 2 400 000 nye aksjer
  • Liv Runi-Syvertsen med 100 000 nye aksjer
  • Orest Senkiw med 100 000 nye aksjer

Hensikten med denne emisjonen har vært å hente kapital til å finansiere utviklingen av feltene Skyway og Mega Pyramid i Alberta, Canada, som var planlagt igangsatt henholdsvis i løpet av 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009. I et meget vanskelig egenkapitalmarked ble imidlertid emisjonen ikke fulltegnet, og selskapet må nå følgelig nøye fokusere på de aktiviteter som gir størst uttelling og som best underbygger selskapets verdier. Dette innebærer imidlertid ikke noen kursendringer fra selskapets side, men utviklingstakten vil i første omgang kunne bli noe redusert.

Selskapet er helt uten rentebærende gjeld og slipper å ta hensyn til refinansiering av løpende lån. Gitt at Skyway blir signert og får boret på nyåret kan det forventes løpende inntekter i løpet av første halvår 2009. Inntekter fra Mega vil avhenge av når tid man kommer i gang med boringene her. Selskapets administrasjon og styre vil følgelig fortsatt arbeide med ulike finansieringsformer parallelt med utvikling av selskapets portefølje. Dette inkluderer blant annet rettet emisjon mot nye aksjonærer både nasjonalt og internasjonalt, Joint Venture avtaler for drift og utvikling av felt, samt helt eller delvis salg av eiendeler.

De kortsiktige målsettingene for styret som tidligere er kommunisert står fast:

”Å skape aksjonærverdier gjennom oppgradering av reserver, fremtidig produksjon og tilrettelegge for salg av aktiva. ”

Ideen på lang sikt er;

”å utvikle langsiktige aksjonærverdier gjennom effektiv og lønnsom gass-/og oljeproduksjon internasjonalt. I denne fasen er det Canada som er hovedprioritet i den sammenheng.”

Avtalen om kjøpet av området Meg Pyramid innen konvensjonell gass og oljevirksomhet, med erverv av 46.000 acres i nordvestre del av Albert, er nå gjennomført. I tillegg til disse områder ser vi muligheter i vårt nettverk i Albert for å gjøre nye lønnsomme avtaler og forretninger som vil gi god verdiskapning for våre aksjonærer.

Selskapet har i løpet av emisjonsperioden utarbeidet alle formaliteter og interne arbeidsrutiner som har resultert i godkjent registrert Operatør i Alberta, Canada. Utviklingsprogrammer for gjennomførelse av Mega Pyramid i 1. kvartal 2009 er under utvikling for godkjennelse av myndighetene, slik at forpliktelser mot entreprenører kan bli inngått. Dette innbærer anleggsarbeid på brønn lokasjoner, samt inngåelse av kontrakter med bore- og service entreprenører. Forberedelser for dette har allerede startet og vil bli justert i henhold til den tilgjengelige finansieringen.

Forhandlinger med Skyway og Masters pågår med et par utestående punkter. Det forventes tilbakemelding fra Masters på disse punkter forhåpentligvis innen kort tid.

For mer informasjon se hjemmeside: www.nop.as

Fredrikstad 4.12.2008

Nordic Petroleum ASA

For kontakt: Daglig leder Arild Tolfsen. Mobil 930 99 859 – email: arild.tolfsen@nop.as