BORING ETTER GASS ILA 3 – 6 MNDR.

posted in: Nyheter | 0

PÅ MEGA PYRAMID OG POTENSIELL NY FARM-IN AVTALE SAMT RETTET EMISJON MOT EKSISTERENDE AKSJONÆRER

Selskapet har nå utarbeidet Arbeidsprogram for sine tre felt (gass og oljesand) I Alberta, Canada. I tillegg går selskapet ut med invitasjon til en rettet fortrinnsemisjon NOK 15 mill mot eksisterende aksjonærer. I tillegg lanseres ny hjemmeside www.nop.as.

Ambisjonen nå er å gjennomføre boring på Skyway feltet syd av Calgary. Skyway feltet er under forhandling og ventet signert snarlig og har potensiale for gass produksjon allerede i løpet av et par måneder, sannsynlig før årsskiftet. Første kvartal 2009 vil vi gjennomføre et boreprogram på Mega Pyramid feltet og ha stor sannsynlighet for ytterligere produksjon av gass.

Det påpekes at brønner i området Skyway og Mega Pyramid feltene har gitt flow-/test produksjonsrater på over 8 mmcf/dag, som utgjør i overkant av 1.300 boe/dag.

Videre er planene å gjennomføre kjerneboringer for oppgradering av oljesandsfeltet, som har 296 mill fat olje ”in place”. Etter kjerneboringer og kvalitetstester av tungoljen, ventes oppgradering av reservetall og dermed økte aksjonærverdier.

For første fase av utviklingen planlegger vi å benytte oss av dampgenerende anlegg som allerede har blitt utprøvd og kan bli bygget og levert i løpet av en 9 måneders periode. Anlegget kan betjene mellom 6 og 10 brønner i produksjon. Flere alternativer er under vurdering og beskrivelse.

For å realisere disse planene, ønsker selskapet å hente inn NOK 15 mill i ny kapital til finansiering av aktivitetene. Selskapet legger ut 60 mill aksjer til NOK 0,25 pr aksje til alle aksjonærer som er registrert som aksjonær pr 29. oktober 2008. Tegningsperioden går fra 30. oktober tom. 14. november 2008. Emisjonen er garantert tegnet opp med NOK 3 mill av en gruppe av de større aksjonærene.
Tegningsblankett og fullt prospekt samt sammendrag av prospekt kan hentes fra hjemmesiden www.nop.as .

Netfonds er oppgjørsagent i emisjonen. Procorp v/Gunnar Holen er finansiell rådgiver.

Fredrikstad 23.10.2008
Nordic Petroleum ASA

For mer informasjon kontakt daglig leder Arild Tolfsen. Mobil 930 99 859 – email: arild.tolfsen@nop.as