Nordic Americas Inc. kjøper Mega Pyramide!

posted in: Nyheter | 0

Nordic Americas Inc. (100 % eid av Nordic Petroleum ASA) har signert en avtale om kjøp av gassfeltet Mega Pyramide. Feltet ligger nordvest i Alberta provinsen på grensen mot British Columbia, rett syd av Rainbow Lake. Området er kjent for olje og gassfunn.

Feltet er stort og dekker hele 72 seksjoner, som til sammen er på 46.120 acres eller 190 kvadratkilometer. Området som har eksisterende produksjon og infrastruktur, er en del av det man kaller ”Western Canadian Sedimentary Basin” (WCSB). Nord-vest for området som nå kjøpes, i British Columbia ligger feltet Beaver River som Questerre Energy Corporation, en av børsvinnerne på Oslo Børs i år, opererer sammen med Transeuro Energy.

Omkringliggende brønner har hatt produksjonsrater opp til 8.2 MMcf/dag (230,000M3/d), og normale rater fra 800 Mcf/dag opp til 1.5 MMcf/dag. Det arbeides nå for å kvalifisere Nordic Americas Inc. for operatørstatus av lisenser og godkjenning slik at selskapet på egen hånd kan stå for feltutviklingen. Alle nødvendige godkjenninger forventes klare til årsskiftet og samtidig skal arbeidsprogrammet være klart. Målsettingen er i første omgang å gjennomføre boring av 2 – 4 brønner i området Mega Pyramide i løpet av Q1 2009. Sannsynligheten for funn på feltet er meget god og avstanden til nærmeste påkoblingspunkt for infrastruktur og sentrale rørledningsnett er mindre enn 2 km.

Nordic Americas Inc. eier området pr i dag 100 %. Størrelsen av området og potensialet tilsier at det kan være et godt prosjekt for en potensiell samarbeidspartner via såkalt farm-out og joint-venture avtaler, ettersom dette kan gi Nordic Americas Inc. signifikant høyere produksjonsrater raskere enn å stå alene om utviklingen.

Nordic Americas Inc.
Selskapet Nordic Americas Inc. blir Nordic Petroleum ASA sitt canadiske konsern, og får oppgaven med å samordne alle aktivitetene i regionen med målsetting om tidlig og stabil produksjon. Øistein Nyberg vil være sentral i denne prosessen som President sammen med vår Chief Operating Officer (COO) Orest Senkiw. Sistnevnte er utdannet både oljegeolog og oljeingeniør. Orest Senkiw har mer enn 30 års erfaring fra oljebransjen, både i Canada og internasjonalt.

Nordic Petroleum ASA
Fredrikstad Norge/Calgary Canada 25. September 2008

Kontaktperson i denne saken er Arild Tolfsen, daglig leder,
Mobil : +47 – 930 99859,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as.