MELDING OM INNSIDEHANDEL

posted in: Nyheter | 0


Kjell Øivind Hansen (styremedlem) har kjøpt 300.000 stk aksjer i Nordic Petroleum ASA til kurs NOK 0,31. Hans totale beholdning nå er 9.124.985 stk aksjer. I tillegg har han kjøpsretter for 500.000 stk aksjer til NOK 0,60 pr stykk.

Borg Vekst AS har solgt til sammen 63.550 aksjer (sist til NOK 0,40 pr. aksje).

Per Bolstad er styreleder i både Borg Vekst AS og Nordic Petroleum ASA.

For spørsmål: kontakt adm. dir. Arild Tolfsen, telefon 930 99 859.

Fredrikstad, 31. mars 2008
Nordic Petroleum ASA