MELDING OM INNSIDEKJØP

posted in: Nyheter | 0


Arild Tolfsen adm. dir. har kjøpt 811.637 stk aksjer i Nordic Petroleum ASA gjennom sitt heleide selskap Realium Invest AS. Selger er Twostep AS som han er deleier i med 50 %. Etter kjøpet eier Realium Invest AS 3.079.229 stk aksjer, mens Twostep AS sin beholdning er null.

For spørsmål: kontakt adm. dir. Arild Tolfsen, telefon 930 99 859/69316800.

Fredrikstad, 29. januar 2008
Nordic Petroleum ASA