AKSJONÆRBREV NR 2 – 2008

posted in: Nyheter | 0

RETT TIL FORUNDERSØKELSER ETTER OLJE & GASS PÅ VEST OG ØST GRØNLAND

Nordic Petrolum ASA bekrefter herved at man gjennom sitt heleide datterselskap Grønland Resources Company AS har fått bekreftet rettigheter til å gjøre landbaserte undersøkelser for hydrokarbon-forekomster (olje og gass) på Vest og Øst Grønland. Rettigheten for undersøkelsene omfatter et område på Vest Grønland definert til syd av 78ºNord og vest av 44ºVest. Tillatelsen omfatter også landområder i Øst Grønland avgrenset til områder syd for 75ºNord og øst for 44ºVest. Lengde- og breddegrader følger World Geodetic System datert 1984 (WGS/84). Område er også kjent under betegnelsen Disko/Nussaq.

Dette betyr at Nordic Petroleum ASA sitt mål om en formell rett til å gjøre undersøkelser i dette området er oppnådd. Rettigheten gjelder frem til 31. desember 2012. Arild Tolfsen, daglig leder i selskapet uttrykker optimisme og tilfredshet med de økte verdier dette gir til porteføljen, og er optimistisk etter å finne hydrokarboner i område basert på tidligere indikasjoner etter godkjente undersøkelser i område fra andre operatører tidligere, på oppdrag fra Grønland, jfr selskap som EnCana, Husky Oil og PA Resources.

Nordic Petroleum vil nå planlegge sitt arbeidsprogram overensstemmende med forpliktelsene i rettighetene.

Fredrikstad 21. januar 2008
Nordic Petroleum ASA
Arild Tolfsen
Adm.dir.

Telefon 69 31 68 00 Mobil 930 99 859
Fax 69 31 68 05
 Mail: arild.tolfsen@nop.as
Web: www.nop.as

Skisse Grønland