Oppdatering

posted in: Nyheter | 0

Som opplyst senest i ekstraordinær generalforsamling 5. januar d.å., har selskapet fremmet et krav mot Athabasca Resources Ltd(ARL). Eierstrukturen i ARL er uklar og gjenpart har derfor vært også vært sendt øvrige berørte parter. Det er en pågående dialog med ARL og noen forhold rundt eierstrukturen synes å ha falt på plass etter rettsforhandlinger i februar. Det pågår nå forhandlinger som etter hva det opplyses vil kunne føre til at eierforholdene muligens blir endelig avgjort allerede i løpet av inneværende måned.

Utfallet av disse forhandlingene vil være avgjørende for hvordan Nordic videre skal forfølge saken. ARL har imidlertid gitt uttrykk for at det er viktig for dem å komme til en ordning med Nordic Petroleum så snart eierspørsmålet er avgjort.

Emisjon registrert

posted in: Nyheter | 0

Selskapets kapitalutvidelse vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 er nå registrert i Brønnysundsregisteret og melding er sendt til VPS. Aksjonærer som har deltatt i utvidelsen oppfordres til å kontrollere at VPS har registrert aksjene i løpet av de nærmeste dagene.

 

Emisjon overtegnet

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har gjennomført en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. Målsetningen var minimum 50.000.000 nye aksjer. I ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2017 ble det tegnet 59.200.000 aksjer på emisjonskurs kr. 0,01 pr. aksje.

I tillegg har 11 långivere krevet konvertering av sine lån til aksjer. Dette utgjør utstedelse av ytterligere 158.491.000 aksjer.
Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside.

Oppklaring omkring Athabasca Resources Limited

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS ønsker å presisere at Athabasca Oil Corp som nylig annonserte en avtale med Statoil er et annet selskap enn Athabasca Resources Limited som selskapet er i dialog med omkring Chard.

 

1 2 3 4 29